Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / CPD získalo osvědčení o akreditaci na dalších pět let

CPD získalo osvědčení o akreditaci na dalších pět let

25.11.2022

Certifikační středisko personálu defektoskopie (CPD) Českých drah získalo akreditaci na dalších pět let. V rámci železniční dopravy se jedná o jediné certifikační pracoviště v České republice. Defektoskopie je přitom velmi důležitá odborná metoda zjišťování skrytých vad součástí drážních vozidel, která předchází vzniku vážných technických závad a nehod.

CPD získalo osvědčení o akreditaci na dalších pět let

Odborníci na defektoskopii dokážou odhalit skryté vady nebo únavu materiálu dříve, než se závada objeví. Proto je nastaven systém pravidelných preventivních defektoskopických zkoušek u mnoha důležitých součástí a konstrukčních celků. Ty se provádějí v různých, pevně stanovených limitech údržbového plánu podle dosaženého kilometrického proběhu nebo podle přesně daných časových lhůt, případně při vyšších stupních oprav. Kromě těchto plánovaných zkoušek se dělají i mimořádné zkoušky v případě podezření na vznik skryté vady. 
Mezi nejvýznamnější a mimořádně namáhané části drážních vozidel, které se pravidelně podrobují defektoskopickému zkoušení, jsou především části podvozků s dvojkolím (kola a nápravy). Navzdory nejmodernějším technologiím využívaným v defektoskopii zůstává zkušený odborník nejdůležitějším článkem správného vyhodnocení dat. Proto je nastaven jednotný evropský systém vzdělávání a akreditace vzdělávacích, kvalifikačních a certifikačních pracovišť. 

Daná pravidla zkoušek
„Defektoskopické zkoušky součástí a konstrukčních celků při údržbě a opravách vozidel mají svá přesně daná pravidla, která vycházejí z dlouhodobých poznatků. Například z charakteru, průběhu, umístění a rychlostí šíření vad, jež vznikají při provozním namáhání drážních vozidel. Důležitým faktorem je tedy správné provedení defektoskopických metod a přesné vyhodnocení indikovaných výsledků. Protože se jedná o předcházení nehod a škod velkého rozsahu, je nezbytná vysoká odpovědnost, poctivost a kvalifikace defektoskopických specialistů. Tyto vlastnosti osvědčuje certifikát, který vydal akreditovaný certifikační orgán,“ vysvětlila vedoucí hlavního defektoskopického střediska kolejových vozidel Českých drah Vladislava Sekerášová.
Akreditace je vydávána nebo prodlužována, po splnění náročných kritérií, vždy na pět let. „Národní akreditor, Český institut pro akreditaci, na základě mezinárodní legislativy však i v tomto období provádí průběžný dozor a udržuje celosvětově přístupnou databázi schválených subjektů. Toho využívají zejména zahraniční dopravci k oslovení těch opravců, kteří splňují jejich požadavky nejen v defektoskopii,“ dodala Sekerášová.
Certifikační středisko kvalifikuje a certifikuje personál pro defektoskopii v ultrazvukové, magnetické a penetrační metodě a se zvyšujícími se požadavky na rozsah preventivních prohlídek při provozní údržbě a opravách železničních kolejových vozidel se činnost CPD rozšířila také o metodu vizuální.
Jedinečnost CPD, dlouholetá zkušenost jeho personálu a průběžně osvědčovaná nestrannost jsou poptávány pro kvalifikaci a certifikaci odborníků i mimo České dráhy a ČR. Více než třetina z 850 aktivních certifikátů je využívána v privátním sektoru u nás i v zahraničí. Další třetina certifikátů míří do dceřiných společností ČD včetně špičkového pracoviště VUZ.
„Mezi hlavní cíle Certifikačního střediska personálu defektoskopie patří především zabezpečit činnosti v souladu s normami ČSN EN ISO/IEC 17 024, ČSN EN ISO 9712 a Kodexem UIC 960 V, zajistit odbornou a etickou úroveň držitelů certifikátu, ale také trvale zaručit nediskriminační přístup k našim službám. V žádném případě tak nerozlišujeme mezi uchazeči o certifikát z ČD nebo z externího prostředí,“ zdůraznila Sekerášová.
České dráhy zřídily Certifikační středisko personálu defektoskopie (CPD), které bylo 28. dubna 1999 akreditováno ČIA Praha jako zodpovědný a nezávislý Certifikační orgán. V letech 1999–2005 bylo CPD součástí Technické inspekce GŘ ČD, v letech 2005 až 2008 se organizačně začlenilo do vzniklé Technické ústředny Českých drah (TÚČD) a v roce 2008 se stalo součástí GŘ ČD, Odboru servisu kolejových vozidel – Odd. specializovaných činností.
 


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 1

Další články této rubriky

Lovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronuLovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronu

12.4.2024 - V rámci našeho infrastrukturního okénka se tentokrát podíváme na čtyři významné stavby, které v posledních měsících doznaly výraznějších změn. Konkrétně na lovosické nádraží, kde jsou již v provozu všechna nová… »

České dráhy posílily údržbu vozů České dráhy posílily údržbu vozů

17.3.2024 - Linka R17 Vltava / Lužnice / Silva Nortica z Prahy do Českých Budějovic, Českých Velenic a Vídně se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vozů. Kvůli tomu musely být nasazeny náhradní vozy nebo zkráceny soupravy. České dráhy proto… »

V železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátorV železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátor

11.3.2024 - ČD Cargo představilo ve druhé polovině února nový simulátor lokomotivy Siemens Vectron. Umístěný je v České Třebové, tradiční baště tuzemských železničářů. Velmi zdařilou a do detailu vyvedenou kopii skutečné kabiny… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika