Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / Čekání na elektrifikaci: blíží se modernizace tratě do Zlína

Čekání na elektrifikaci: blíží se modernizace tratě do Zlína

29.8.2013 – autor: MARTIN HARÁK

Myšlenka upravit a rozšířit trať vedoucí z Otrokovic do Zlína vznikla již ve dvacátých letech 20. století. Následně v letech třicátých započaly stavební práce, jejichž pozůstatky jsou dodnes viditelné. Nyní se snad blýská na lepší časy a Zlín se má brzy dočkat elektrifikované, částečně dvoukolejné tratě. Manažer infrastruktury SŽDC projekt zařadil do plánu investic na letošní rok.

Čekání na elektrifikaci: blíží se modernizace tratě do Zlína

Zlín stále patří mezi dvě krajská hlavní města, kam dosud nevede elektrifikovaná železniční trať. V příštích měsících ale tato věta může přestat platit. SŽDC totiž vyslyšela dlouholeté volání po modernizaci zdejší tratě. Koncepce stavby vychází z Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoje železniční infrastruktury ve Zlínském kraji, které bylo podepsáno již před deseti lety. 

Přibude druhá kolej, rychlost se zvýší na stovku

Na úvod připomeňme, že trať Otrokovice – Vizovice je rozdělena na dráhu celostátní v úseku Otrokovice – Zlín střed a dráhu regionální v navazujícím úseku ze Zlína středu do Vizovic. Tomu odpovídá i rozdělení plánované modernizace na dvě etapy. Prioritně by se měl stavět úsek Otrokovice – Zlín střed a teprve poté zbytek tratě 331. „Modernizace by přinesla zlepšení komfortu pro cestující, zkrácení jízdních dob, možnost nasazení moderních kolejových vozidel a v neposlední řadě zlepšení stavu životního prostředí,“ říká ředitel KCOD Zlín Ludvík Urban. „Celková délka modernizované tratě z Otrokovic do Zlína činí 9,6 km, z toho se předpokládá, že šest kilometrů by mělo být zdvoukolejněno. Počítáme s tím, že traťová rychlost by se z nynějších 60 zvýšila na 100 kilometrů za hodinu,“ doplňuje přednosta stanice Otrokovice Robert Lukáš.

Všechny stávající stanice a zastávky by měly být podle podkladů SŽDC modernizovány. Navíc se plánuje postavení nových zastávek: místo stanice Zlín-Malenovice (název dosud není stanoven) a Zlín-Louky obchodní centrum (mezi zastávkou Zlín-Louky a dnešní stanicí Zlín-Malenovice). „Zastávky budou bezbariérové a přizpůsobené pro imobilní cestující. Délka nástupišť na zastávkách se plánuje na 130 metrů, což umožní zastavování delších vlakových souprav nebo jednotek. Dále budou zastávky vybavené moderními přístřešky pro cestující, plánuje se instalace nového osvětlení nástupišť a moderních informačních panelů,“ informuje přednosta stanice Lukáš. 

Je třeba vyřešit úrovňové křížení s trolejbusem

Z Otrokovic bude jednokolejný úsek veden přes zastávku Otrokovice-Trávníky až do stejnojmenné výhybny. Technicky náročným dílem bude úrovňové křížení tratě napájené trakčním napětím 3 000 V s trolejbusovou dráhou napájenou 600 V na křižovatce a zároveň přejezdu tratě v Otrokovicích. Podobný problém byl ale vcelku uspokojivě vyřešen na Slovensku v Prešově, kde dochází přímo ve městě ke křížení trolejbusové a železniční dopravy. Možností je použití takzvaných duobusů, tedy trolejbusů se spalovacím motorem, nebo přejezd vlaků přes neutrální pole se staženými sběrači.

Do budoucna by koncepce integrovaného dopravního systému měla vycházet z páteřní železniční dopravy v trase Otrokovice – Zlín – Vizovice. „V trase Otrokovice – Zlín střed by měla být zavedena rychlá kolejová doprava v pravidelném taktu, případně doplněná meziměstskými spoji Zlín – Olomouc a Zlín – Ostrava s návazností v Olomouci na vlaky směr Praha a dále rychlé a přímé spojení Zlína s velkými aglomeracemi. Ve stanici Zlín střed by měly být zajištěny v rámci dopravního terminálu vazby na autobusy do okolí,“ dodává Ludvík Urban.


Průměrné hodnocení (19 hlasů): 4

Další články této rubriky

Lovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronuLovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronu

12.4.2024 - V rámci našeho infrastrukturního okénka se tentokrát podíváme na čtyři významné stavby, které v posledních měsících doznaly výraznějších změn. Konkrétně na lovosické nádraží, kde jsou již v provozu všechna nová… »

České dráhy posílily údržbu vozů České dráhy posílily údržbu vozů

17.3.2024 - Linka R17 Vltava / Lužnice / Silva Nortica z Prahy do Českých Budějovic, Českých Velenic a Vídně se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vozů. Kvůli tomu musely být nasazeny náhradní vozy nebo zkráceny soupravy. České dráhy proto… »

V železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátorV železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátor

11.3.2024 - ČD Cargo představilo ve druhé polovině února nový simulátor lokomotivy Siemens Vectron. Umístěný je v České Třebové, tradiční baště tuzemských železničářů. Velmi zdařilou a do detailu vyvedenou kopii skutečné kabiny… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika