Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Provoz / ČD Cargo se podílí na přepravě komunálního odpadu

ČD Cargo se podílí na přepravě komunálního odpadu

30.5.2022

V České republice se ročně vyprodukuje asi 5,7 mil. tun komunálního odpadu. Přibližně 50 % z tohoto objemu je bez dalšího užitku ukládáno na skládky. Další velká část je recyklována a zhruba 15 % odpadu je energeticky využíváno. Jednou ze společností, která se nakládáním s odpady zabývá, je BRNIE. Je to ryze česká společnost, která v odpadovém hospodářství klade důraz na rozumná řešení šetrná k životnímu prostředí. V rámci jednoho ze svých projektů již téměř pět let spolupracuje i s dopravcem ČD Cargo.

ČD Cargo se podílí na přepravě komunálního odpadu

V roce 2030 začne v České republice platit zákaz skládkování směsných komunálních odpadů a recyklovatelných odpadů. Velká pozornost bude věnována energetickému využití odpadů – tedy výrobě elektřiny a tepla, podobně jako třeba z uhlí či biomasy. K tomuto účelu neslouží obyčejné spalovny, ale zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Tato zařízení jsou v České republice prozatím čtyři – v Praze, Brně, Liberci a Chotíkově u Plzně – a jejich kapacita dosahuje přibližně 750 tisíc tun odpadu ročně. Pokud bude chtít Česká republika splnit cíle Evropské komise v oblasti oběhového hospodářství (65 % recyklace, 10 % skládkování, 25 % energetické využití), bude potřeba navýšit kapacitu ZEVO o dalších 950 tisíc tun. 

Čistý zdroj energie
Energie vyrobená z odpadu šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa. Odpad po vzplanutí ve spalovací komoře kotle hoří sám bez přídavného paliva. Ze zbytků po spálení (škváry) jsou vyseparovány železné a neželezné kovy, které jsou následně využívány jako druhotná surovina. Zařízení na energetické využívání odpadu garantuje minimální emise do životního prostředí srovnatelné s teplárnou či elektrárnou provozovanou na zemní plyn a je velmi čistým zdrojem energie vyrábějící teplo a elektřinu.
První moderní zařízení na energetické využívání odpadů bylo vybudováno na konci 80. let minulého století v Brně. Jeho stávající kapacita je „spálení“ asi 240 tisíc tun odpadů ročně, což znamená pokrytí roční spotřeby tepla pro 40 tisíc domácností a elektřiny pro 20 tisíc domácností. V současnosti probíhají práce na projektové přípravě pro výstavbu třetího kotle. Po jeho zprovoznění bude ZEVO schopno energeticky využít až 370 tisíc tun odpadů. A právě přeprava odpadu do tohoto zařízení je součástí projektu, na kterém ČD Cargo se společností BRNIE participuje.

Přepravy po železnici
Přesvědčit zákazníka, že přeprava odpadu po železnici může být vůbec technicky proveditelná, rychlá a efektivní, trvalo několik let. Samotné realizaci pak předcházela dlouhá příprava, při níž byla mimo jiné vybírána nejvhodnější technologie. Již od počátku bylo jasné, že pro přepravu zboží budou muset být využity prostředky kombinované dopravy, kontejnery. Zprvu se uvažovalo o systému Innofreight, ale ve hře byl i poněkud starší, avšak stále spolehlivý systém odvalovacích kontejnerů ACTS. Jeho výhodou je především dostupnost manipulačních prostředků. K manipulaci s kontejnery totiž nemusí být k dispozici speciální zařízení, ale postačí nákladní automobil s nástavbou pro manipulaci s kontejnery. S těmito automobily se můžete běžně setkat při odvozu stavební suti, železného šrotu a podobně.
Podívejme se nyní krátce na systém ACTS (Abroll-Container-Transport-System). Na plošinovém voze řady Slps jsou na otočných nosičích uloženy tři odvalovací kontejnery. Ty mohou být různého typu. Pro přepravy odpadů jsou nutné otevřené kontejnery, které lze zaplachtovat. Překládku kontejnerů lze provádět z obou stran vozu pod úhlem 43 stupňů od osy koleje. Společnost BRNIE postupně navyšuje počet vlastních kontejnerů.

Dlouho očekávaný okamžik nastal 
13. čer­vence 2017, kdy byla na vlečce Me­talšrot Tlumačov, provoz Svitavy, naložena první skupina tří vozů. Do stanice Brno-Slatina dojela 14. července pravidelnými nákladními vlaky. Zde se uskutečnila překládka kontejnerů na nákladní automobily, které kontejnery ACTS postupně odvážely k vykládce do ZEVO společnosti SAKO. V odpoledních hodinách už kontejnery zamířily, opět pravidelnými vlaky, zpět k nakládce do Svitav.

Dvakrát týdně ze dvou stanic
V současné době jsou pro přepravy využívány čtyři vozy řady Slps s celkem 12 kontejnery. Odpad je odesílán dvakrát týdně podle přesně stanoveného harmonogramu ze dvou odesílacích stanic – ze Svitav a ze Zábřehu na Moravě. V první lokalitě probíhá nakládka na vlastní vlečce, ve druhé je odpad v kontejnerech ze sběrného dvora svážen k nakládce na železniční stanici. Ročně je z těchto dvou stanic našimi vlaky přepraveno 10 až 15 tisíc tun odpadu. A zájem o spolupráci se společností BRNIE a tím i s ČD Cargo mají i další města. V současné době je bohužel kvalita přeprav narušená výlukou v úseku Brno-Maloměřice – Adamov a vozy tak musí být přepravovány po odklonové trase přes Olomouc. 
Kontejnery mají ložný objem 30 m3 a mají sklopné zadní čelo pro možnost vykládky odpadu přímo do bunkrů ve „spalovně“. Jak již bylo zmíněno, na poslední míli jsou kontejnery převáženy nákladními automobily. Jedna otočka trvá přibližně 35 minut (včetně zvážení a vysypání odpadu do bunkru v ZEVO), závisí to na aktuální dopravní situaci zejména na Řípské ulici. Do areálu ZEVO vede železniční vlečka. Bohužel již delší dobu je mimo provoz. V souvislosti s výstavbou třetího kotle se však předpokládá její obnova. Doba vykládky kontejnerů by se pak měla výrazně zkrátit.
Přepravu komunálního odpadu považuje ČD Cargo dlouhodobě za velice perspektivní. Je to logické, neboť tlak na další využití odpadů stále sílí a ČD Cargo chce být u toho. 
 


Průměrné hodnocení (8 hlasů): 2

Další články této rubriky

Lovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronuLovosická nástupiště v novém, v Kladně již z peronu

12.4.2024 - V rámci našeho infrastrukturního okénka se tentokrát podíváme na čtyři významné stavby, které v posledních měsících doznaly výraznějších změn. Konkrétně na lovosické nádraží, kde jsou již v provozu všechna nová… »

České dráhy posílily údržbu vozů České dráhy posílily údržbu vozů

17.3.2024 - Linka R17 Vltava / Lužnice / Silva Nortica z Prahy do Českých Budějovic, Českých Velenic a Vídně se dlouhodobě potýkala s nedostatkem vozů. Kvůli tomu musely být nasazeny náhradní vozy nebo zkráceny soupravy. České dráhy proto… »

V železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátorV železničním srdci republiky přibyl už třetí simulátor

11.3.2024 - ČD Cargo představilo ve druhé polovině února nový simulátor lokomotivy Siemens Vectron. Umístěný je v České Třebové, tradiční baště tuzemských železničářů. Velmi zdařilou a do detailu vyvedenou kopii skutečné kabiny… »

 

Všechny články rubriky Provoz

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika