Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Lidé a příběhy / Moravskoslezské muzeum se rodí díky dobrovolníkům

Moravskoslezské muzeum se rodí díky dobrovolníkům

14.3.2013 – autor: MARTIN HARÁK

Myšlenka založit železniční muzeum Moravskoslezského kraje nabrala reálné obrysy již v roce 2000. Tehdejší Správa dopravní cesty Českých drah připravovala projekt na rekonstrukci historické výpravní budovy na nádraží Ostrava střed, kde současně navrhla prostory pro zamýšlenou expozici. Ta má být otevřena už letos na podzim. O vybudování muzea se mezi dalšími zasloužil i jeho ředitel Vojtěch Hermann.

Moravskoslezské muzeum se rodí díky dobrovolníkům

Muzeum podobného charakteru zřejmě v Česku zatím neexistuje. To, které právě vzniká v Ostravě, má být zaměřeno na dokumentaci historie železniční dopravy a infrastruktury na severní Moravě a ve Slezsku od roku 1847 do současnosti. Ostatní expozice jsou věnované z větší části vozidlům a jen některá města mají muzea orientovaná na příslušnou místní regionální trať. Otevření expozice Železničního muzea moravskoslezského pro veřejnost se plánuje na letošní podzim ve výpravní budově Ostrava střed. 

České dráhy jako hlavní partner

„Jde o historickou budovu z roku 1880, kde byla zachována původní architektura. Dalším důvodem zřízení muzea právě na tomto nádraží je blízkost atraktivní obchodní zóny Karolina a industriálního muzea Dolní oblast Vítkovice,“ vysvětluje Vojtěch Hermann, který vystupuje ja­ko ředitel nově vznikajícího muzea.

Zásadním milníkem pro vznik muzea se stal podle Vojtěcha Hermanna rok 2011. „Na dopravním veletrhu Czech Raildays projevili o náš projekt zájem zástupci železničních firem na Ostravsku a vstřícné jednání jsme zaznamenali i ze strany Českých drah, které jsou vlastníkem nádražní budovy Ostrava střed. Muzeum je schopno si zajišťovat finanční a materiálové prostředky pouze na svůj provoz, ale ne na investice nebo tržní nájemné. České dráhy nám ale vyšly vstříc a stanovily akceptovatelné nájemné. Tím se staly naším hlavním partnerem, kterého uvádíme ve všech našich materiálech. Vznik železničního muzea podporuje navíc statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Správa železniční dopravní cesty,“ vyjmenovává Vojtěch Hermann. 

Pátrají po cenných dokumentech a předmětech

Muzeum se bude postupně rozšiřovat podle příjmu sbírek artefaktů a dokumentace. Železniční artefakty se obvykle nacházejí ve sbírkách zapálených jednotlivců, kteří však nedokážou poskytnout předmětům odbornou péči a ošetření, neznají ani historii předmětu či jeho přímou souvislost s dráhou. Tyto nedostatky chtějí v muzeu napravit. Budoucí návštěvníci by měli obdivovat exponáty jako původní železniční zařízení, historické fotografie a výkresy, předpisy, jízdní řády, filmy nebo knihy a časopisy s drážní tematikou.

„Chceme zabránit tomu, aby lidé vyhazovali železniční artefakty do kontejnerů nebo je spalovali,“ říká Hermann. Okolo muzea vznikly pracovní skupiny dobrovolníků, které vyhledávají, zařazují a veřejně prezentují nalezené dokumenty a předměty. „Máme v plánu zveřejnit náš archiv zájemcům o badatelskou činnost v oblasti železnice včetně evidence odkazů na další archivy. Více se dozvíte na webu www.zmms.cz. Uvažovali jsme, že se součástí muzea stane modelová železnice včetně prostorů pro modelářské fanoušky. To by naši expozici určitě zatraktivnilo,“ říká ředitel Hermann. Zda se to skutečně podaří, uvidíme už za pár měsíců.

VOJTĚCH HERMANN

Po studiu na Střední železniční škole v Šumperku nastoupil v roce 1969 jako pomocník strojvedoucího do Lokomotivního depa Bohumín. Později začal pracovat ve funkci technika pro opravy parních lokomotiv. V roce 1973 přešel na Provozní oddíl Ostrava jako inženýr železniční dopravy na lokomotivní oddělení. O devět let později se vrátil do bohumínského depa, kde byl například vedoucím ekonomem. Od roku 1999 pracoval na Správě dopravní cesty Ostrava, například jako vedoucí kanceláře vrchního přednosty a ředitele SDC, až do důchodu. Dnes je ředitelem Železničního muzea moravskoslezského.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

Největší kouzlo cesty tkví v její neopakovatelnostiNejvětší kouzlo cesty tkví v její neopakovatelnosti

28.3.2024 - Skutečnost, že dráha dokáže měnit lidské osudy, zavání hrozivým klišé. Jak jinak ale popsat životní cestu Moniky Stapleton, která se s nesmírnou energií a nadšením stará o hladové a žíznivé cestující v railjetech Českých… »

Ludvík Losos a jeho životní dráha protínající PodkrušnohoříLudvík Losos a jeho životní dráha protínající Podkrušnohoří

29.2.2024 - Přívlastek „muž mnoha profesí a zájmů“ není v případě Ludvíka Lososa nikterak nadnesený. V životě se stihl věnovat dějinám umění, konzervaci památek, muzejnictví, restaurátorství, ale i chemii nebo železničnímu… »

Z paluby nočních vlaků až ke kontroléruZ paluby nočních vlaků až ke kontroléru

31.1.2024 - Dráha, jiná alternativa není. Adam Vanting už ve škole nad ničím jiným ani nepřemýšlel a svůj velký sen si i plní. Nejprve na palubě nočních vlaků, potom v kanceláři při plánování výluk – a nyní v podobě kurzu na… »

 

Všechny články rubriky Lidé a příběhy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika